Експертни оценки за отпускане на кредити

Ако сте решили да закупите недвижим имот, имате нужда да извършите ремонт, или сте фирма, която има нужда от средства за закупуване на сграда, терен, оборудване, оборотни средства, гаранции и др., една от първите стъпки, които е необходимо да следвате е да направите разчет на собствените средства, с които разполагате.

В преобладаващите случаи собствените средства не винаги са достатъчни, за да осъществите бъдещите си намерения. И тогава идва необходимостта от банков кредит, който да покрие изцяло или частично необходимата ви сума.

При повечето финансови институции експертната оценка от лицензиран оценител е един от необходимите документи при определяне на процента на финансиране на кредитоискателите.

Кои са основните параметри, определящи стойността на изготвената експертна оценка?

 • Пазара на недвижимите имоти – предлагане и търсене
 • Местонахождението на сградата
 • Състоянието на имота, довършителни работи, нужда от ремонтни работи
 • Конструкцията на сградата
 • Година на строителство, остатъчна продължителност на използване на сградата
 • Етажност, функционалност, квадратура на имота.
 • Градоустройствен потенциал – при терени/застроени и незастроени/

При изготвяне на оценката, лицензирания оценител е необходимо задължително да направи оглед на място, да получи необходимите документи, да подготви снимков материал, който представлява неразделна част от изготвената оценка.

Оценителският екип използва следните процедури при анализа:

 • Събиране на необходимата информация от различни статистически източници;
 • Произвеждане на нова информация чрез актуализиране стойностите на активите;
 • Събиране на информация и разговори с брокери на недвижими имоти;
 • Анализиране на информацията и извършване на необходимите корекции;
 • Прилагане приетите методи за оценка, съгласно Международните стандарти за оценяване (официално влезли в сила от 01.01.2014 г.) и анализиране на резултатите от тях;
 • Компютърна обработка, анализиране и оценяване на резултатите чрез прилагане на подходящи за целта алгоритми;

Извлечените стойности на избраните методи образуват ценови диапазон, в чиито рамки се търси справедлива пазарна стойност на имота. Използваните теглови коефиценти при извеждане на заключението за крайната стойност, изразяват мнението на оценителя за конюктурата на пазара на недвижими имоти и стойността на оценявания обект, към момента на оценката.

Тъй като при формирането на крайната стойност се използват теглови коефиценти, които са различни според спецификата на конкретния имот, в някои случаи стойността, която е определил лицензирания оценител е по-ниска от стойността, на която се предлага оценявания имот на пазара на недвижимости и това може да възпрепятства получаването на очаквания кредит и да създаде проблем.

Процентът на финансиране на кредитоискателя зависи от условията, определени от банката – кредитор и обикновенно представлява процент от определената от оценителя стойност. В повечето случаи този процент варира от 0,50 % до 0,85 %.

За да не се получат неприятни разминавания между очакванията на потенциалния кредитоискател и размера на отпуснатия кредит е препоръчително:

 • преди сключване на предварителен договор за покупка да се изготви предварителна оценка на имота, подлежащ за обезпечение
 • предварителна консултация с кредитен инспектор от банката, към която сте се насочили за изясняване на условията и очаквания процент на финансиране

„СЕБА 2000” ЕООД, както и всички оценители, изготвящи оценките към фирмата имат издадени сертификати от КНОБ за оценителската си правоспособност. При нас можете да получите и безплатна консултация относно условията за кандидатстване за кредит в различните банкови институции.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.9/5 (19 вота )
Експертни оценки за отпускане на кредити, 4.9 out of 5 based on 19 ratings