Какво е апостил

Ако се свържете с фирма за преводи и легализация и поискате информация как може да легализирате документ, издаден от чужбина и предназначен да се използва в България, първите въпроси, които ще ви зададат ще бъдат: от коя държава е издаден документа и има ли поставен на него „апостил”?

Ако пък трябва да легализирате документи, издадени в България и предназначени да се използват в чужбина, същите трябва да бъдат оформени по определен начин – да им се постави „апостил”, след което те се освобождават от всякакви последващи форми на заверки и легализации, като не винаги се изисква документът, издаден в България и предназначен за чужбина да бъде преведен на съответния чужд език.
Какво е това „апостил”?

„Апостилът” представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него, който удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа и има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, които са подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи с този печат. България става страна по Хагската конвенция на 30 април 2001 г. Според изискванията на Хагската конвенция поставения „апостил” е с правоъгълна форма, със задължителните реквизити, съгласно приложените образци. Задължително е заглавието на „апостила” да бъде на френски език – Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), като в някои случаи заглавието на „апостила” се изписва двуезично – както на френски език, така и на националния език на държавата, издала „апостила”. Задължителните реквизити в апостила могат да бъдат изписани на френски или английски език, както и на националния език на държавата, издала „апостила”.

В кои случаи е задължително на документите, издадени в чужбина и предназначени да се използват в България да бъде поставен „апостил”? Дали е необходимо да се постави „апостил” на документа, издаден в чужбина, или не е необходимо – зависи от коя държава е издаден.

  • Когато документът е издаден от държава, която е страна по Хагската конвенция, за да може той да се легализира и да послужи пред българските институции, върху него трябва да има поставен „апостил”, издаден от компетентните органи на съответната държава.
  • Когато документът е издаден от държава, с която България има сключен договор за правна помощ, върху документа не е необходимо да се постави „апостил”. Необходимо е документът да бъде оригинал, да се преведе на български език и да се завери превода.
  • При всички останали случаи, т.е държавата, от която е издаден документа не е в списъка на страните подписали Хагската конвенция и не може да се постави „апостил” е необходимо:
  1. Документът да бъде за заверен в Министерството на външните работи на държавата, от която се издава същия.
  2. Заверката на Министерството на външните работи да се удостовери от българското посолство/консулство в тази държава.
  3. Ако в държавата, от която е издаден документа няма българско посолство/консулство, щемпълът на Министерството на външните работи на държавата се удостоверява от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България.
  4. Подписът и заверката на консулската служба на тово посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

Така оформеният документ се превежда на български език на бланка на фирма, която има сключен договор с Консулски отдел на Министерството на външните работи за извършване на официални преводи и легализация, скача се с оригиналния документ, след което преводът се заверява от Министерството на външните работи на РБ, сектор „Легализация и заверки”.

Поставяне на „апостил” на документи, издадени от България и предназначени да се използват в чужбина.

Поставянето на „апостил” върху български документи, предназначени за чужбина се извършва в едно от следните министерства, в зависимост от вида на документа, а именно:

  • За документи, издадени от съдебната система/ свидетелства за съдимост, решения на съда, документи с нотариална заверка и др./, „апостилът” се поставя от Министерство на правосъдието.
  • За образователни документи, предназначени да се използват в чужбина, „апостилът” се поставя от Министерство на образованието, младежта и науката.
  • За всички останали документи „апостилът” се поставя от Консулски отдел на Министерството на външните работи

Не винаги се изисква документът издаден в България и предназначен за чужбина да бъде преведен на съответния чужд език, за да бъде легализиран от Консулски отдел на Министерството на външните работи. Поставянето на „апостил” от съответното министерство удостоверява истиността на така оформения български документ.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.8/5 (22 вота )
Какво е апостил, 4.8 out of 5 based on 22 ratings