Новите многоезични актове за гражданско състояние

Може ли да отпадне необходимостта от превод и легализация на част от издадените български документи, предназначени да се използват в чужбина?

  • Съгласно „Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние”, ратифицирана от Република България и влязла в сила от 18.12.2013 г, част от българските актове по гражданско състояние ще бъдат признавани и ще имат пряко действие на територията на останалите 22 страни по Конвенцията.
  • Кои са останалите държави, подписали тази Конвенция – това са Австрия, Белгия, Босна, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия (европейската територия), Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция.
  • Какви са многоезичните извлечения на актове по гражданско състояние, които в момента издават общинските администрации в страната?
  1. Формуляр А (извлечение от акт за раждане)
  2. Формуляр В (извлечение от акт за сключен граждански брак)
  3. Формуляр С (извлечение от акт за смърт)

Съгласно приложенията към Конвенцията, вписванията в тези формуляри се правят с печатни букви от латинската азбука.  Освен новите формуляри, при желание общинските администрации могат да издадат и извлечение от акт за раждане, извлечение от акт за сключен граждански брак и извлечение от акт за сключен граждански брак по стария образец.

  • Кога е необходимо на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние да бъде поставен апостил?

Независимо, че новият ред за издаване на актове за гражданско състояние спестява време и средства на гражданите, когато документът е предназначен да се използва в чужбина в страни, които са подписали Хагската конвеция необходимо е върху документа да се постави „апостил”. Изключение правят тези страни, с които България има сключен двустранен договор за правна помощ.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.6/5 (20 вота )
Новите многоезични актове за гражданско състояние, 4.6 out of 5 based on 20 ratings