Ново строителство на акт 14

Ако вашия избор при покупка на недвижим имот е ново строителство, много често в обявите за продажба е записано – сградата е на „груб строеж”, предстои издаване на Разрешение за ползване.

На какъв етап по време на строителството е възможно издаването на Акт 14?

За да се издаде акт 14 е необходимо да е изпълнена конструкцията на сградата – задължително ограждащите стени и покривът на сградата. За издаване на акт 14 не се изисква да бъдат изпълнени довършителните работи – инсталации, настилки, мазилки и т.н.

Акт 14 се съставя и подписва от проектанта по част „конструк-тивна”, строителя и техническия надзор/ по част „конструктивна”/. В акта се отбелязва дали различните СМР са изпълнени в съответствие с действащите нормативи.

След съставяне и подписване на Акт 14 се издава и удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ. След издаването на описаните документи, конкретния недвижим имот може да се прехвърли с нотариален акт, в който ще бъде отбелязано степента му на завършеност, а именно – „груб строеж”.

Кои са следващите етапи по приемане на сградата – това са Акт 15 и Акт 16. Как ще протече във времето издаването им зависи от много факто-ри – строител, надзорна фирма, изграждане на инфраструктурата и др.

Ако сте закупили недвижим имот на „груб строеж” задължително изискайте от продавача след приемането на сградата да ви бъде дадено разрешение за ползване.

Обикновенно стойността на недвижимия имот за който е отбелязано, че е на „груб строеж” е по-ниска от имоти в напълно завършените сгради, с издадено разрешение за ползване. Освен това има по-голям избор на имот по отношение на етажа, изложението, разпределението, също така има възможност по време на строителството да се направят някои вътрешни промени, съгласувани с проектанта на сградата. От друга страна банките и другите финансови  институции кредитират в по-нисък процент имоти, които са в тази степен на зършенист.

А дали разликата в стойността на имота ще компенсира нервите и времето, които ще изразходвате до въвеждането на сградата в експлоа-тация – е ваш избор.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.2/5 (6 вота )
Ново строителство на акт 14, 4.2 out of 5 based on 6 ratings