Отдаване под наем – за какво да внимаваме!

Често покупката на недвижим имот, особено напоследък е основно с инвестиционна цел – отдаване под наем. За да се реализира по-добър наем от имота има значение: районът където се намира сградата, дали жилището е обзаведено/необзаведено, състоянието на довършителните работи в жилището и на мебелите в него, етажа, изложението, изграденост на околната инфраструктура, възможността за паркиране, наличие на удобен градски транспорт и др. Ако сте направили правилния избор, шансът да се реализира по-висок наем определено е по-голям.

Но……, отдаване под наем крие и някои рискове!

За какво да внимаваме?

  • Едно от най- важните неща е кандидат – наемателя да бъде надежден, т.е да си заплаща редовно наема и да пази имота, който обитава временно. Разбира се това не винаги може да се предвиди на 100%. Понякога и най- благонадежния кандидат – наемател на пръв поглед, може впоследствие да създаде много проблеми, ако не е достатъчно коректен. Затова е добре наемодателят да събере по възможност повече информация за наемателя, на който смята да предостави своя имот под наем. Например къде и какво работи и дали има постоянен доход, за колко време смята да наеме имота, с каква цел ще го използва, сам ли ще живее или със своето семейство, приятел/ка, къде е живял до сега и каква е причината да смени квартирата, ще има ли домашен любимец, а защо не и дали е пушач? Ако наемателят е юридическо лице е добре да се направи справка в търговския регистър, за да се види какво е състоянието на дружеството към датата на сключване на договора за наем.
  • Сключването на договор за наем е едно от основните предпоставки за да се минимизират евентуални бъдещи рискови с некоретни наематели. Основните точки, които се визират в договорът за наем са: наемната цена, срокът за наемането, размера на депозита, с каква цел ще се използва имота, клаузи за прекратяването на договора, неустойки при преждевременно прекратяване на договора или нанасяне на повреди на имота. Ако имотът е обзаведен, неразделна част към договора е и приемателно-предавателния протокол, като същия трябва да се изготви и при напускане на жилището. Добър вариант е договорът за наем/особено за по-скъпи имоти/ да бъде нотариално заверен. Въпреки допълнителните разходи за нотариалната заверка, това ще гарантира интересите на наемодателя, ако се наложи отстраняването на наемателя да бъде по съдебен ред.
  • За да има наемодателят сигурност, че всички консумативи за жилището/ток, парно, вода, общи разходи/ ще се заплащат регулярно, необходимо е при сключването на договора за наем да се предплати освен месечния наем и депозит, обикновенно в размера на едномесечен наем. След приключване срока на договора и заплащане от наемателя на всички дължими консумативи за срока на обитаване, депозитът му се възстановява. Добър вариант също така, ако има съгласие от двете страни, за срока на договора партидите за всички консумативи да се прехвърлят на името на наемателя.

Но понякога и при най-добре изготвения договор за наем, при некоректни наематели отдаването под наем може да крие рискове – наемателят да не заплаща договорения наем и консумативи и да не иска да напусне имота. Ако наемодателят реши сам да извади некоректния наемател не по надлежния съдебен ред, съгласно българското законодателство това е самоуправство.

Какво да се предприеме в този случай?

На първо място да се изпрати нотариална покана, в която е упоменато деня и часът за освобождаване на имота, както и размера на обезщетението за ползването на имота до тази дата, както и, че ако наемателят не се отзове на поканата наемодателя ще потърси правата си. Ако наемателят не се яви на определената среща може да се повикат няколко свидетели, да се изготви протокол на намерените вещи в жилището и да се смени ключалката на апартамента. Друго проверено средство, особено през студените месеци е е наемодателят да спре осветлението в имота, което в повечето случаи има ефект.

Има вариант да се защитят правата на наемодателя и по съдебен ред, но това обикновенно е по-дълъг процес, свързан с много нерви и средства.
И не на последно място – консултация и съдействие от фирма за недвижими имоти, която със своя професионализъм и опит ще ви спести излишни рискове, негативни емоции и ще ви осигури безпрепятствено ползване на вашата инвестиция.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.9/5 (19 вота )
Отдаване под наем – за какво да внимаваме!, 4.9 out of 5 based on 19 ratings