Официален превод – какво e това?

Често когато клиент отиде в преводаческа агенция с молба да се направи превод на определен документ от или за чужбина, той не е сигурен какъв точно превод му е необходим – официален превод или легализиран превод.

Тук ще се спрем на първия вид – официален превод.

Какво означава официален превод?

Съгласно & 16а. (нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., от ДР на ЗОП, в сила от 01.07.2014 г.) “Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списъка на преводаческа агенция, която има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

В съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, официалните преводи трябва да се извършат от заклет преводач, който е вписан в одобрения списък на преводаческа агенция, която има сключен договор с сключен договор с Министерството на външните работи на РБ, сектор „Легализация и заверки” за извършване на преводи и легализация.

Заклетият преводач, който извършва превода отговаря за верността на направения от него официален превод, съгласно изискванията на закона. В края на превода задължително се поставя клетвената декларация на преводача, в която се описва вида на документа и неговите атрибути, заедно със всички направени заверки и удостоверявания върху него, броя на страниците, трите имена на преводача и неговия подпис.

Направеният превод се отпечатва на принтер, като първата страница е задължително на фирмена бланка на преводаческата агенция. Всички страници на превода се номерират, парафират се от преводача и се подпечатват с фирмения печат, като последната страница от превода завършва с клетвената декларация на преводача.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.8/5 (20 вота )
Официален превод – какво e това?, 4.8 out of 5 based on 20 ratings