Площообразуване, защо плащаме по-голяма площ, а получаваме по-малка?

Направили сте подробно проучване на пазара на недвижимите имоти, анализ на предимствата и недостатъците на имотите старо и ново строителство, разчет на финансовите средства, с които разполагате и в крайна сметка сте направили своя избор да закупите ново строителство.

Изборът на новото жилище, на което сте се спрели отговаря на вашите изисквания – за предпочитан район, качество, етаж, разпределение, изложение и не на последно място на бюджета, с който разполагате.

Но…….. отивате на оглед на избраното от вас жилище и почти веднага констатирате, че площта на имота, отразена в офертата не отговаря на действителната площ, констатирана на място. Почти винаги действителната площ на жилището е по-малка от тази, която е оферирана от инвеститора.

Защо се получава това разминаване между квадратурата, за която заплащаме и квадратурата, която в действителност получаваме?

Когато закупувате недвижим имот – ново строителство, един от основните документи, който би трябвало да изискате – това е площообразуването на сградата. В таблицата за площообразуване са отразени всички подобекти, находящи се в сградата – жилища, ателиета, магазини, офиси, складови помещения, надземни гаражи и др., където:

  • F1 – застроената площ на имота
  • F2 – светла площ на складовите помещения, принадлежащи към имота
  • F3 – припадащата се площ от общите части на сградата

Припадащите се идеални части от общите части на сградата към отделните обекти в сградата се определя като цената на отделните подобекти в сградата се раздели на сбора на цените на всички обекти в нея. При определяне цената на отделните подобекти се взема в предвид: етажа, изложението, конструктивната височина както и други специфични коефициенти. Така например жилища с една и съща площ, разположени на различни етажи, с различно изложение и конструктивна височина могат да имат различни припадащи се площи от общите части на сградата. Също така, когата към жилища с една и съща площ има принадлежащи складови помещения с различна площ, те също ще имат различни припадащи се площи от общите части на сградата.

Когато инвеститорът продава недвижим имот, стойността, на която се предлага имотът се формира от стойността за 1 кв.м., умножена по площта на имота (застроената площ и припадащата се идеална част от общите части на сградата, т.е. F1 + F3).

Завишаването площта на имота при новото строителство обикновенно се получава в резултат на няколко причини:

  • Общите части в новите сгради са с по-голяма площ(обширни фоайета, портиерско помещение, по-широки стълбища, по-модерни асансьори)
  • При наличие на обширни балкони, лоджии и тераси, тъй като тяхната площ се включва 100 % към площта на имота.
  • Често към площта на имота неправилно се включва и площта на складовите помещения, независимо, че тя вече е участвала при определяне на припадащите се общи части на имота.
  • Понякога когато в сградата има подземни гаражи, които са с големи общи части (рампа, маневрено хале), тези общи части се преразпределят и към имотите, находящи се в надземната част на сградата, което води до допълнително завишаване на площта и оскъпяване на имота, който искате да закупите.

Съвет: Ако искате да имате реална представа за площта на имота, който искате да закупите, непременно изискайте от продавача да ви предостави площоразпределяне за сградата, архитектурен проект, направете консултация с лицензиран оценител на недвижими имоти и не на последно място направете замерване на светлите площи на отделните помещения в имота.

Оценителите към фирма „СЕБА 2000” са сертифицирани от Камарата за независимите оценители в България, вписани са в списъка на оценителите, които могат да изготвят оценки към НАП, Агенция по вписвания, СРС, СОС.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.7/5 (15 вота )
Площообразуване, защо плащаме по-голяма площ, а получаваме по-малка?, 4.7 out of 5 based on 15 ratings