Площообразуване – как да разпределим разходите за ремонтни работи на общите части

Ако живеете в жилищен блок, който е построен преди доста години и в него се е появила неотложна нужда от ремонт и обновяване на общите части, то неизменно възниква въпроса – как да се разпределят най-справедливо необходимите разходи между отделните собственици за ремонт и обновяване на общите части в сградата, така, че да няма спорове? Причините за неотложни ремонтни работи на общите части могат да бъдат различни: теч от покрива на сградата, подмяна на водосточни тръби, подмяна на водопроводни и канализационни инсталации, разбито стълбище и входна врата, повреден асансьор, саниране фасадата на сградата и др.

Какво включват общите части на сградата?

Съгласно чл.38 от Закона за собствеността „При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.”

Съгласно Чл. 41 от Закона за собствеността „Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участвува в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание.”

Как се определя делът на всеки собственик при разпределяне на разходите за ремонт и обновяване на общите части в сградата?

За да бъдат разпределени по най-справедливия начин необходимите разходи между отделните собственици е необходимо да има изготвено площообразуване за цялата сграда.

  • За сградите, които са ново строителство, този документ обикновенно е неразделна част от цялата документация за сградата и при закупуване на имот, който е ново строителство би трябвало площообразуването да се предостави от строителя на новия собственик.
  • За по-старите сгради, ако такъв документ не съществува, е необходимо да бъде възложено на сертифициран оценител изготвянето на площообразуване за цялата сграда, в което да бъде отразена актуалната информация от документите за собственост на всички собственици.
  • Понякога, в документите за собственост дори при по-новите сгради не е отразен % идеални части от общите части на сградата, а е записано: „заедно със съответните идеални части от общите части на сградата….”. В този случай също се налага да да бъде изготвено площоразпределяне за цялата сграда, за да може да бъде определен точния процент от припадащите се идеални части от общите части на сградата за всеки собственик и съответно коректно да бъдат разпределени заразходите за ремонт и обновяване на общите части в сградата.

Оценителите към фирма СЕБА 2000 са сертифицирани от Камарата за независимите оценители в България, вписани са в списъка на оценителите, които могат да изготвят: площообразуване, оценки към НАП, Агенция по вписвания, СРС, СОС, Столична община, Областна управа, оценки за отпускане на кредити, консултативни оценки и др.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.7/5 (17 вота )
Площообразуване - как да разпределим разходите за ремонтни работи на общите части, 4.7 out of 5 based on 17 ratings