Продаваме имот – какви данъци и такси се дължат и кой и кога трябва да ги заплати?

Ако вече сте намерили купувач за своя имот, споразумяли сте се за продажната му цена, подготвили сте всички необходими документи за нотариалното прехвърляне на имота, уговорили сте ден и час при нотариус за изповядване на сделката, следващия най- важен въпрос за всеки е какви данъци и такси се дължат при покупко-продажба на недвижим имот и кой и кога трябва да ги заплати?

Най-важното нещо, което трябва да имаме впредвид е, че всички данъци и такси, които се дължат, се определят на база стойността на продавания имот, която ще бъде записана в новия нотариалния акт. Данъчната оценка на имота се издава от общината по местоживеене и в повечето случаи тя е по-ниска от действителната стойност на продавания имот. Дължимите данъци и такси се начислява върху основа, представляваща по – високата между двете стойности – данъчната оценка на имота, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ и действителната стойност на имота. С оглед по-голяма сигурност и на двете страни, по-добрия вариант е в новия нотариален акт да се обяви действителната пазарна стойност на имота, независимо, че разходите по прехвърлянето на сделката ще бъдат по-големи.

Необходимите разноски/данъци и такси/ при осъществяване на покупко-продажбата на недвижим имот се разделят основно на два вида:

1. По ЗМДТ

  • местен данък – размерът на данъка за всяка община се определя от общинския съвет, обикновенно е около 2-2,5%
  • нотариална такса – изчислява се от Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес, като се начислява и 20% ДДС
  • такса за вписване на нотариалния акт в Агенцията по вписвания – 0,1% от материалния интерес

Таксите, описани по-горе се заплащат при нотариуса, в деня на нотариалната сделка. Как ще бъдат разпределени те между продавач и купувач – зависи от уговорката между тях, обикновновенно се разпределят по равно, или се поемат изцяло от купувача.

2. По ЗДДФЛ

Съгласно Чл. 13 от ЗДДФЛ не са облагаеми:

  • доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
  • един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
  • до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

Във всички останали случаи, съгласно Чл. 33 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

Върху тази сума се дължи данък 10%. Този доход се дължи само от продавача и се отразява в данъчната декларация със срок до края на м.април следващата година.
Ако имате недвижим имот, който сте решили да продадете, доверете ни се! Нашият малък екип е изцяло от професионалистти с висше техническо и икономическо образование, с богат опит при покупко – продажба и управление на недвижими имоти и желание да бъде максимално полезен на клиента с всякаква актуална информация, свързана с недвижимите имоти.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.6/5 (17 вота )
Продаваме имот - какви данъци и такси се дължат и кой и кога трябва да ги заплати?, 4.6 out of 5 based on 17 ratings