Продажба на имот по данъчна оценка

Имате ограничен бюджет, харесали сте своето ново жилище и един от важните въпроси, които ви тревожат е какви са разходите, които трябва да се заплатят за да стане имотът ваш. Това, което е определящо за размера на съпътстващите разходи по покупко-продажбата. Най-важното нещо, което трябва да имаме впредвид е, че всички данъци и такси, които се дължат, се определят на база стойността на продавания имот, която ще бъде записана в новия нотариалния акт.

Таксите, които се дължат при сделката в нотариалната кантора са съответно:

  • местен данък – размерът на данъка за всяка община се определя от общинския съвет, обикновено е около 2-2,5%
  • нотариална такса – изчислява се от Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес, като се начислява и 20% ДДС
  • такса за вписване на нотариалния акт в Агенцията по вписвания – 0,1% от материалния интерес

Има няколко варианта – да се обяви реалната пазарна цена, на която е договорена покупко-продажбата, да се обяви стойността по данъчна оценка или някаква междинна стойност между гореописаните.

В миналите години почти масова практика беше продавач и купувач да обявят цената на продавания имот в размера на данъчната оценка. По този начин се спестяват част от таксите, които се дължат пред нотариуса, в случай, че не се обяви реалната цена на имота. Това наистина намалява разходите по сделката, но много повече увеличава риска, особено за купувача. Понякога данъчната оценка е близка по стойност до реалната цена на продавания имот, особено при новото строителство и ако сградата се намира в по-скъпите квартали и тогава няма проблеми. Но когато разликата е в пъти по-голяма, тогава стойността на разликата обикновенно се записва като неустойка, която се дължи от продавача, в случай, че купувачът бъде евентуално съдебно отстранен от имота в бъдещо време. Друг е въпросът как съдът ще тълкува този казус, особено когато тази неустойка понякога надминава 2-3 пъти цената на продавания имот, която е отразена в новия нотариалния акт.

Много по-добрия и сигурен вариант и за двете страни – продавач и купувач е в нотариалния акт да се запише реалната цена, на която е договорена покупко-продажбата на имота. Това наистина ще повиши в някаква степен разходите по сделката, но ще гарантира сигурност за двете страни:

  • Купувачът ще бъде сигурен, че ако бъде евентуално съдебно отстранен от имота в бъдещо време ще получи цялата сума, която е инвестирал в имота при покупко-продажбата.
  • Продавачът ще има документ за произход на сумата, която е получил по законен начин.

Важно:

  • Плащането на сумата по сделката се извършва банков път, като в деня на сделката при нотариуса се представя документ за преведената сума.
  • Таксите се заплащат в деня на нотариалната сделка при нотариуса. Те се разпределят според уговорката между продавач и купувач, обикновновенно се разпределят по равно, или се поемат изцяло от купувача.

Ако имате недвижим имот, който сте решили да продадете, доверете ни се! Нашият малък екип е изцяло от професионалисти с висше техническо и икономическо образование, с богат опит при покупко – продажба и управление на недвижими имоти и желание да бъде максимално полезен на клиента с всякаква актуална информация, свързана с недвижимите имоти.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.5/5 (22 вота )
Продажба на имот по данъчна оценка, 4.5 out of 5 based on 22 ratings