Експертни оценки

Площообразуване – как да разпределим разходите за ремонтни работи на общите части

Ако живеете в жилищен блок, който е построен преди доста години и в него се е появила неотложна нужда от ремонт и обновяване на общите части, то неизменно възниква...

Площообразуване, защо плащаме по-голяма площ, а получаваме по-малка?

Направили сте подробно проучване на пазара на недвижимите имоти, анализ на предимствата и недостатъците на имотите старо и ново строителство, разчет на финансовите средства, с които разполагате и в крайна сметка сте направили своя избор да закупите ново строителство.

Принудително отчуждаване на имоти за общински нужди

Ако сте физическо или юридическо лице и сте собственик на имот, през който се предвижда в бъдеще да бъде изградено разширение на улица, колектор, метро или отчуждав...

Експертна пазарна оценка за счетоводни оценки

Кога възниква необходимостта да се изготви пазарна оценка за счетоводни нужди? Оценка на непарична вноска (апорт) – при учредяване на ново търговско дружество...

Експертни оценки за отпускане на кредити

Ако сте решили да закупите недвижим имот, имате нужда да извършите ремонт, или сте фирма, която има нужда от средства за закупуване на сграда, терен, оборудване, оборотни средства, гаранции и др., една от първите стъпки, които е необходимо да следвате е: