Превод и легализации

Как се легализират документи, издадени от съдебната система?

За превод и легализация на документи, издадени от съдилищата и нотариусите в Р България и предназначени да се използват в чужбина, като:...

Кога апостилът е излишен?

Когато документът е издаден в чужбина от страна, с която Република България има сключен двустранен договор за правна помощ, върху него не се изисква да бъде поставен „апостил”. Задължително е обаче документът да бъде

Новите многоезични актове за гражданско състояние

Може ли да отпадне необходимостта от превод и легализация на част от издадените български документи, предназначени да се използват в чужбина?

Какво е апостил

Ако се свържете с фирма за преводи и легализация и поискате информация как може да легализирате документ, издаден от чужбина и предназначен да се използва в Бъл...

Легализация на лични български документи

За легализация на документи, издадени в България и предназначени да се използват в чужбина като: удостоверение за семейно положение удостоверение за раждане...