Превод и легализации

Легализация на чуждестранни документи

За легализация на документи, издадени от чужбина и предназначени да се използват в България, трябва да знаете следното: Ако страната, от която е издаден документа...

Превод на образователни документи

За превод и легализация на образователни документи, издадени в България и предназначени да се използват в чужбина, като: удостоверение от начално или средно...