Всички съвети

Ново строителство на акт 14

Ако вашия избор при покупка на недвижим имот е ново строителство, много често в обявите за продажба е записано – сградата е на „груб строеж”, предстои издаване на Разрешение за ползване. На какъв етап по време на строителството е възможно издаването на Акт 14?

Оценка за придобиване на собственост – при условията на пар.4а, 4д и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

Ако има предоставено право на ползване върху земя по § 4 и законно построена сграда върху нея, то ползвателят може да придобие право на собственост върху земята, като за това са необходими: заповед от съответната администрация, с която се признава правото ползвателят да придобие собствеността върху земята, скица на имота и експертна оценка.

Легализиран превод – кога е необходим?

Кога е необходимо да се направи легализиран превод – винаги, когато се отнася за документи от/или за чужбина, които трябва да произведат действие в съответната страна. Кога е необходимо да се направи легализиран превод – винаги, когато се отнася за документи от/или за чужбина, които трябва да произведат действие в съответната страна. Какво означава легализиран превод?

Жилище на последния етаж – предимства и недостатъци

Изборът на жилище на последния или предпоследния етаж в сградата има както положителни, така и отрицателни страни. За да се направи правилния избор е необходимо да бъдат отчетени всички предимства и недостатъци, с които бъдещите собственици ще се сблъскат, ако се спрат на жилище на последния или предпоследния етаж на сградата.

Първи етаж – предимства и недостатъци

Oпределили сте основните критерии, на които трябва да отговаря имотa, бюджета, с който разполагате, но все още пред вас стои въпроса кой етаж да изберете.Въпреки че повечето купувачи предпочитат жилището да не е на първи, в някои случаи изборът на купувача е точно жилище на първи етаж.