Всички съвети

Как се легализират документи, издадени от съдебната система?

За превод и легализация на документи, издадени от съдилищата и нотариусите в Р България и предназначени да се използват в чужбина, като:...

Площообразуване, защо плащаме по-голяма площ, а получаваме по-малка?

Направили сте подробно проучване на пазара на недвижимите имоти, анализ на предимствата и недостатъците на имотите старо и ново строителство, разчет на финансовите средства, с които разполагате и в крайна сметка сте направили своя избор да закупите ново строителство.

Принудително отчуждаване на имоти за общински нужди

Ако сте физическо или юридическо лице и сте собственик на имот, през който се предвижда в бъдеще да бъде изградено разширение на улица, колектор, метро или отчуждав...

Кога апостилът е излишен?

Когато документът е издаден в чужбина от страна, с която Република България има сключен двустранен договор за правна помощ, върху него не се изисква да бъде поставен „апостил”. Задължително е обаче документът да бъде