Всички съвети

Покупка на ново строителство – етапи

Покупката на ново строителство в добър квартал и на приемлива цена определено е добър избор. Това ще ви гарантира: по-голям потенциал при последваща продажба или отдаване под наем, модерна архитектура и нови качествени строителни материали.

Експертна оценка – необходими документи

Независимо с каква цел е необходимо да се изготви експертна оценка за недвижимо имущество – консултативна, за делба, надстройки и пристройки, при учредяване на ограничени вещни права, за апортна вноска, ипотека, за счетоводни нужди...

Официален превод – какво e това?

Често когато клиент отиде в преводаческа агенция с молба да се направи превод на определен документ от или за чужбина, той не е сигурен какъв точно превод му е необходим - официален превод или легализиран превод.

Данъчна оценка на имот съгласно ЗМДТ

Ако сте решили да продадете своя недвижим имот, да учредите вещни права върху имота, един от основните документи, които трябва да се представят прид нотариуса – това е удостоверението за данъчна оценка.

Купуваме имот – каква конструкция да изберем?

Взели сте решение да закупите ново жилище – дали това ще бъде с инвестиционна цел или за собствени нужди, за да има вашият имот потенциал и възвращаемост след време, той трябва да отговаря на определени критерии, като най-съществените са: