Всички съвети

Оценка за апортна вноска на недвижим имот

Капиталът на едно търговско дружество се формира посредством вноските на съдружниците (акционерите) в капитала на дружеството.

Продажба на имот по данъчна оценка

Имате ограничен бюджет, харесали сте своето ново жилище и един от важните въпроси, които ви тревожат е какви са разходите, които...

Легализация на публични и частни документи за чужбина

Кои документи са публични (официални) – това са всички документи, издадени от държавни учреждения, общински администрации, съдилища, държавни агенции, документи от НОИ, НСИ и др.

Отдаване под наем – за какво да внимаваме!

Често покупката на недвижим имот, особено напоследък е основно с инвестиционна цел – отдаване под наем. За да се реализира по-добър наем от имота има значение:

Оценка на прилежащия терен към сгради при облагане по ЗДДС

Кога е необходимо да се изготви оценка за определяне на прилежащия терен към сгради за целите на данъчната основа при облагане по ЗДДС?